PARTNERE

Mere Monitor har rigtig mange samarbejdspartnere, som hjælper og støtter op om projektet. Her er nogle af dem vi samarbejder med.

Stor tak for al den støtte de yder til os.

Baltoppen Live

logo-baltoppen-live
Ballerup Kommunes teater og musikhus. Her finder man bl.a. B-Promoter, som er et tiltag for unge der er med til at sætte dagsordenen på et større spillested. B-Promoter har en meget centrel rolle i Projektet og de grupper / artister der er med i "Mere Monitor" vil få et tæt samarbejde med denne gruppe af unge.

§18 midlerne


Foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde inden for Senior-, Voksen- og Børn- og Ungeområdet samt integrationsfremmende områder, kan hvert år søge om støtte efter Servicelovens § 18. Midlerne støtter også udvikling af nye felter indenfor frivilligt arbejde og synliggørelse af det frivillige arbejde. Mere Monitor modtager støtte fra disse midler.

Ballerup Ungdomsskole


Ballerup Ungdomsskole er landets bedste Ungdomsskole. Hvis du er mellem 13 og 18 år og bor i Ballerup Kommune kan du deltage i deres mange aktiviteter. BASK laver under Mere Monitor nogle hold som man kan deltage i. Mere info følger.

Ballerup Musikskole

musikskole
Ballerup Musikskole tilbyder muligheden for at få et uvurderligt indhold i livet - for resten af livet.
Med et højt undervisningsniveau tilbyder de et forstudie til en videreuddannelse på konservatorier
og universitet eller til en karriere som musiker, sanger eller danser.
Men skulle ambitionerne ikke sigte mod en professionel karriere, så tilbyder de ikke kun en hobby for livet, men også en glæde ved selv at udøve musik.

Ballerup Musikfest

ballerupmusikfest
Ballerup Musikfest drives af en privat forening, som hvert andet år i ulige år afholder en musikfest i Ballerup bymidte primært med deltagelse af amatørorkestre, kor og danseensembler fra ind- og udland. Alle der tilrettelægger og deltager i Musikfesten er frivillige og ulønnede. I 2015 deltog mere end 1000 musikere fra 8 lande, og mere end 100 frivillige. Alle Ballerup Kommunes lokale amatørorkestre optræder på musikfesten.

Ballerup Bladet


Ballerup Bladet støøter Mere Monitor med gode omtaler og annoncer. Desuden laver Mere Monitor og Ballerup Bladet en række koncerter på kirketortvet i Ballerup

Hedegaven

hedegaven
AAB’s afdeling 54 og Baldersbo’s afdeling 12 har samarbejdet med Ballerup Kommune i de 
sidste 5 år om at gøre Hede- og Magleparken til et bedre og mere trygt sted for områdets 
beboere. Fokus har især været på børn og unge og hvordan man kan give dem et bedre og mere indholdsrigt fritidsliv blandt andet med det formål at nedbringe kriminalitet og utryghed i området. 
Aktiviteterne har taget udgangspunkt i Hedegaven – et tidligere selskabslokale - der nu fungerer 
som en lokal platform for de mange tilbud og aktiviteter, som afholdes i og uden for lokalområdet. 

Spillestedet Baghuset

Baghuset
Baghusets rammer og beliggenhed i hjertet af Ballerup, kun et togfløjt fra Ballerup station, har nedbrudt alle kulturelle grænser. Her er plads til alt, fra teater og revy over folk-genren og jazzaftener til det ultimative rock og klassisk, ja endda udstillinger af forskellig art er i rette element. Såvel kunstnere og musikere, som gæster elsker stedet, de vender alle tilbage.

Tuborgfondet

I Tuborgfondet tror de på fællesskabet, og støtter foreninger og projekter, der er drevet af frivillige ildsjæle.

Gennem årene har Tuborgfondet hjulpet dem, der går sammen om en sag. De vil bringe det frivillige, erhvervslivet og offentligheden tættere sammen og skabe fundamentet for fremtidens fællesskaber. Hvor alle der har lyst, kan være med. Vi takker for støtten.

Ballerup Ungdomsråd

ungdomsraadlogo
Ballerup ungdomsråd er unge mellem 15 og 25 år fra forskellige områder i Ballerup Kommune. De er de unge talerør over for politikerne, men deltager også i mange kulturarrangementer, som frivillige. Ungdomsrådet laver Rytmescenen under Ballerup Musikfest. 

Ungdomskulturhuset Vognporten

vognporten
Ungdomskulturhuset Vognporten er for alle unge i Ballerup Kommune i alderen 15-25 år. 
Det er de unge der bestemmer hvordan huset skal tegne sig. 
Huset drives så vidt muligt af frivillig arbejdskraft indenfor målgruppen 15-25 år, med et minimum af professionel assistance. 

DSU Ballerup

Danmark Socialdemokratiske Ungdoms Ballerup, Støtter Mere Monitor  og Mere Monitor støtter op om samlingsstedet på Baltorpplænen, med koncerter og udstyr.

Musisk Samråd


Musisk Samråds formål er at formidle og fremme musik/kulturelle aktiviteter til publikum, presse og medlemsforeningerne , samt forestå større fælles arrangementer i Baghuset. Og helt i husets ånd har også øvrige kulturelle foreninger, kommunen og andre haft lejlighed til at fylde huset med sang, teater, musik og dans, og stadigvæk bobler og syder BAGHUSET af nye initiativer og musiske arrangementer

Klubberne i Ballerup

klubberiballerup
Mange af Ballerup Kommunes klubber har stærke traditioner med musik. Og mange af klubberne har gode faciliteter for de unge. Klubberne lave bl.a. en årlig tilbagevenden koncert for alle deres bands, kaldet klubstarz.

Lautrupgaard Musikfabrik

Logo 2016

Lautrupgaard Musikfabrik er Ballerups Musikskole for voksne der giver indhold i hele livet.
Store som små kor eller orkestre samt diverse bands glæder alle de mange tilhørere i Ballerup og ikke mindst dem selv.
På Lautrupmusik.dk kan du sikkert finde det, der lige vil passe dig.
De mange Kor/orkestre/bands/grupper deltager i hele Ballerups kulturliv året rundt.