OM MERE MONITOR

Mere Monitor sæson 1, var drevet og afviklet af Ballerup Ungdomsråd og deres samarbejdspartnere. I Sæson 2, som vi kalder Mentor Edition er en gruppe af de artister der har deltaget i første sæson gået sammen om at videreføre projektet. De vil selv være mentorer og undervisere for unge musikere. Projektet har skabt kæmpe sammenhold og spændende samarbejder på tværs af genrer og aldersgrupper. F.eks har Den unge rapper på 14 år, lavet nummer med rockguitar fra et hård rock band. Flere duetter er opstået, og der skrives musik til hinanden. Dette gode fællesskab ønsker vi at fortsætte.

Mere Monitor 2.0 skal højne kompetencerne hos de unge, der gerne vil dyrke musik som kunstform, og som har store ambitioner med deres musik. Mange unge har ikke erfaring og viden om hvordan de kommer videre i en svært tilgængelig musikbranche. Vi vil give de unge musikere en platform hvor de kan dyrke deres interesse, og udfolde deres kreative evner.

 ”Mere Monitor” er et samarbejde mellem unge musikere der har gennemført sæson 1.0 af Mere monitor, Ungdomskulturhuset vognporten, Ungdomsskolen, Musikskolen, Kommunen, Kulturlivet, Boligsociale initiativer og selv seniorerne er med i kraft af Ballerup Motion og Ballerup Linedansere

Vi vil udvikle en tradition, hvor alle de involverede arbejder sammen i et netværk. Og hvor tidligere deltagere er mentorer, for nye unge musikere og hjælper dem igennem den svære start, når man gerne vil nå langt med sin musik.

Vi vil inddrage så mange relevante lokale kræfter som muligt – herunder frivillige unge, i produktionen og projektudvikling, for herved at sikre maksimalt lokalt ejerskab, sammenhængskraft og styrke empowerment tanken.

Rekruttering

Vi starter med at rekruttere de unge musikere i kommunen, lokale bands, solomusikere m.m.

De introduceres til projektet og instrueres i den videre proces. Der er åbent for alle bands, musikere, producere, sangskrivere, solister m.m. og der er ikke sat begrænsning på deltagerantallet. Princippet er at alle der ønsker at være med, kan være med. Dog skal de have et minimum af erfaring, da vi i projektet ikke kan lære folk at spille eller synge helt fra bunden, men kan styrke deres evner, gennem coaching, workshops m.m.

Og meget mere. Hvis de unge i projektet har særlige ønsker til workshop, vil vi afvikle dem.

Koncerter

Der afholdes flere koncerter i forløbet. Og efterhånden afvikles der ikke større arrangementer i Ballerup Kommune, uden at bands og artister fra Mere Monitor står på scenen. Det gælder lige fra kræmmermarked, over musikfest til lokale koncerter i alle bydele i Ballerup, Måløv og Skovlunde

Der afholdes flere koncerter på Spillestedet Baghuset, hvor de musikere der er med i projektet, kan prøve at stå på scenen på et professionelt spillested, afprøve sig selv, og vil få feedback fra et panel af professionelle musikere.

En række koncerter på Kirketorvet i Ballerup, arrangeret i samarbejde med Ballerup Bladet og Handelsstadsforeningen, hvor de unge musikere præsenteres for et større publikum, på en stor scene midt i byen.

1 stor afslutningskoncert, hvor projektet sluttes af og deltageren optræder og præsenterer de produkter der er kommet ud af projektet. Dette vil samtidig blive en pladereception for de endelige udgivelser.

Indspilninger

Alle deltagere uddannes til at bruge et lydstudie, og vil hvis de ønsker det kunne indspille egne demoer.

Alle deltagere vil få indspillet mindst et nummer med en professionel producer, og vil udkomme på en digital udgivelse. Desuden vil de få lavet musikvideo, og der laves løbende en dokumentar om hele projektet.

Milepæle

Alle deltagere i Mere Monitor vil få opstillet nogle milepæle de skal nå, undervejs i projektet. Dette er for at vi kan følge deres engagement og drivkraft.

Frivilligt engagement

Som en del af projektet skal der afvikles koncerter, laves musikvideoer, tages billeder, laves grafisk arbejde, sys kostumer, lægges sminke og meget, meget mere. Til dette vil vi inddrage en masse unge frivillige, som syntes det er spændende at arbejde med musikbranchens mange elementer, men som måske ikke selv har talentet til at lave musik. Der bliver brug for folk der kan slæbe udstyr, sætte lyd op og lave lyd og lys, lave video, klippe video, producere grafik, plakater og meget mere. Så rigtig mange unge vil blive inddraget i projektet som frivillige, med de kreative evner de har. Så alt i alt forventer vi at aktivere flere hundrede unge i projektet, udover alle dem som vil kunne nyde koncerterne og slutprodukterne i form af musik og video.

Ansvar for gennemførelse

Ansvaret for gennemførelse af projektet ligger hos en projektgruppe af unge der har været med i det tidligere projekt. Tovholdere på projektet er Sebastian Dahl Pedersen og Amanda Skovgaard. De får støtte og hjælp fra projektleder på Mere Monitor Jimmy Abildgaard, samt leder af Ungdomskulturhuset Vognporten, Frank Weinberger.